Het bouwen aan een merk als crisisnachtopvang | De Plataan

Duidelijkheid over de zorg die aangeboden word.

De Plataan is een crisisnachtopvang voor dakloze verslaafde jongeren in Rotterdam. Jongeren die hulp nodig hebben komen via het Jongerenloket op een wachtlijst om vervolgens opvang te krijgen binnen De Plataan. Vanuit daar gaan de jongeren een traject in met als doel weer zelfstandig te kunnen gaan wonen. Het is voor een plek als De Plataan van groot belang een omgeving te creëren die ondersteunend werkt bij de te nemen stappen naar zelfstandigheid. Ook moet het voor alle stakeholders duidelijk zijn wat voor zorg er wordt geboden en welke jongeren bij De Plataan terecht kunnen.

Het team met de neuzen dezelfde kant op.

MXDmedia ondersteunde De Plataan bij het formuleren en naar buiten brengen van hun missie en visie. Dit was een mooie eerste stap en bracht het team met de neuzen dezelfde kant op. Vervolgens realiseerde we verschillende communicatietools zoals een website, huisstijl, visueel aantrekkelijk jaarverslag en de nodige filmpjes om alle stakeholders op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen De Plataan. Er is zeer positief gereageerd op het inzichtelijk maken van de vooruitgangen en de manier waarop dit met de omgeving is gedeeld.

"Ook voor een opvanghuis is het van belang bezig te zijn met branding."