Misvattingen rondom duurzame energievoorziening visueel aantrekkelijk gepresenteerd | Energietransitiemodel

Het energietransitiemodel is een op feiten gebaseerd energiemodel dat gebruikt wordt door overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen in verschillende landen. Blauw Research deed in opdracht van het Energie Transitiemodel onderzoek naar de 6 belangrijkste misvattingen op weg naar een 100% duurzame energievoorziening.

Laagdrempelig en visueel aantrekkelijk

MXDmedia ging met de resultaten van het onderzoek van Blauw Research aan de slag met als doel de uitkomsten op een laagdrempelige en visueel aantrekkelijke manier te presenteren. Hierbij hebben we verschillende communicatietools ontwikkeld. De resultaten zijn gebruikt binnen een interactief pdf-document, een inforgraphic, motiongrahic en een animatiefilm.

“Op weg naar een 100% duurzame energievoorziening.”